გვერდი_ბანერი

U-ქვედა ღრმა ჭაბურღილის ფირფიტები

U-ქვედა ღრმა ჭაბურღილის ფირფიტები

გამოყენების მიმართულება: გენომიური დნმ-ის ექსტრაქცია, პლაზმიდური დნმ-ის ექსტრაქცია და ნუკლეინის მჟავას ექსტრაქცია და სხვადასხვა ნიმუშების გაწმენდა.მაღალი გამტარუნარიანობის ავტომატიზირებული თხევადი ოპერაციები, რაც იძლევა მაღალი გამტარუნარიანობის ოპერაციებს, როგორიცაა ცილების ნალექი, თხევადი მოპოვება, ცხოველური ქსოვილი, ბაქტერიები, მცენარეები, ნიადაგი, კლინიკური ნიმუშები, საფუარი და ა.შ.