გვერდი_ბანერი

მიკრო ცენტრიფუგის მილი

მიკრო ცენტრიფუგის მილი

ცენტრიფუგა მილები ფართოდ გამოიყენება ბიომეცნიერების ინდუსტრიაში, განსაკუთრებით ბიოქიმიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის კვლევებში.მიკროცენტრიფუგის მილების ტექნოლოგია ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა ბიოლოგიური ნიმუშების გამოყოფისა და მომზადებისთვის და, შესაბამისად, მრავალი ლაბორატორია დამოკიდებულია მილის მრავალფეროვან ტიპზე.