გვერდი_ბანერი

ელისა პლეიტი

ელისა პლეიტი

ELISA PLATE: ფერმენტთან დაკავშირებული იმუნო-სორბენტის ანალიზში (ELISA), ანტიგენები, ანტისხეულები და სხვა ბიომოლეკულები ადსორბირებულია მატარებლის ზედაპირზე სხვადასხვა მექანიზმით, მათ შორის პასიური ადსორბციით ჰიდროფობიური ბმებით, ჰიდროფილური/იონური ბმებით, კოვალენტური კავშირით. სხვა რეაქტიული ჯგუფების დანერგვა, როგორიცაა ამინო და ნახშირბადის ჯგუფები და ზედაპირის მოდიფიკაცია ჰიდროფილური კავშირის მეშვეობით.იმუნოლოგიურ რეაქციაში მონაწილე ანტიგენის, ანტისხეულის, მარკირებული ანტისხეულის ან ანტიგენის სისუფთავე, კონცენტრაცია და თანაფარდობა;ბუფერის ტიპი და კონცენტრაცია და ხსნარის იონური სიძლიერე, pH მნიშვნელობა და რეაქციის ტემპერატურა და დრო მთავარ როლს თამაშობს.გარდა ამისა, პოლისტიროლის ზედაპირი, მყარი ფაზის მასალა, რომელიც გამოიყენება როგორც გადამზიდავი, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ანტიგენების, ანტისხეულების ან ანტიგენ-ანტისხეულების კომპლექსების ადსორბციაში.

 • გამჭვირვალე ერთჯერადი Elisa Micro Plate

  გამჭვირვალე ერთჯერადი Elisa Micro Plate

  გამჭვირვალე ერთჯერადი Elisa Micro Plate არის უსაფრთხო, საიმედო და ეფექტური გადამზიდავი ELISA ანალიზებისთვის ფერმენტთან დაკავშირებულ იმუნოსორბენტულ ანალიზებში გამოსაყენებლად: მაგ. იმუნიზაცია, გენმოდიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიკაცია და სამედიცინო კლინიკური დიაგნოსტიკა და ა.შ.

 • ლაბორატორიული პლასტიკური სტერილური მოსახსნელი 96 ჭაბურღილი Elisa Plate

  ლაბორატორიული პლასტიკური სტერილური მოსახსნელი 96 ჭაბურღილი Elisa Plate

  Laboratory Plastic Sterile Removable 96 Well Elisa Plate არის უსაფრთხო, საიმედო და ეფექტური გადამზიდავი ELISA ანალიზებისთვის ფერმენტთან დაკავშირებულ იმუნოსორბენტულ ანალიზებში გამოსაყენებლად: მაგ. იმუნიზაცია, გენმოდიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიკაცია და სამედიცინო კლინიკური დიაგნოსტიკა და ა.შ.

 • Laboratory Plastic Sterile 96 Well Elisa Plate

  Laboratory Plastic Sterile 96 Well Elisa Plate

  Laboratory Plastic Sterile 96 Well Elisa Plate არის უსაფრთხო, საიმედო და ეფექტური გადამზიდავი ELISA ანალიზებისთვის ფერმენტთან დაკავშირებულ იმუნოსორბენტულ ანალიზებში გამოსაყენებლად: მაგ. იმუნიზაცია, გენმოდიფიცირებული პროდუქტების იდენტიფიკაცია და სამედიცინო კლინიკური დიაგნოსტიკა და ა.შ.