გვერდი_ბანერი

გამტარ რჩევები

გამტარ რჩევები

გამტარი რჩევები გამოიყენება ავტომატური პიპეტირების რობოტებში გადატანის თავიდან ასაცილებლად.გრაფიტის დამატება ნედლეულ PP-ში პიპეტის წვეროებს ელექტროგამტარს ხდის.